Суббота, 03.12.2022, 12:56
| RSS
Бесплатная виртуальная юридическая библиотека
Категории раздела
Предпринимательство [7]
Книги издательства "Фактор"
Административное право [5]
Административный процесс [3]
Административное судопроизводство [1]
Кодекс адміністративного судочинства
Гражданское право [49]
Гражданский процесс [18]
Хозяйственное право [10]
Арбитражный процесс [3]
История государства и права [11]
Жилищное право [2]
Криминалистика [7]
Криминология [6]
Международное частное право [3]
Теория государства и права [14]
Уголовное право [17]
Уголовный процесс [10]
Юрид. психология и деонтология [8]
Поиск
Реклама
Статистика
Главная » Файлы » Гражданское право

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Т.1 (2003)
[ Скачать с сервера (725.1 Kb) ] 28.05.2008, 10:24

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА      5
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 7
Глава 1. Поняття цивільного права 7
§ 1. Поняття цивільного права як галузі права 7
§ 2. Предмет цивільного права      8
§ 3. Метод цивільно-правового регулювання 10
§ 4. Відмежування цивільного права від суміжних
галузей права 11
§ 5. Принципи цивільного права 15
§ 6. Функції цивільного права 16
§ 7. Система цивільного права 16
Глава 2. Загальна характеристика цивільного
законодавства        18
§ 1. Поняття та структура цивільного
законодавства 18
§ 2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі
і за колом осіб 22
§ 3. Застосування цивільного законодавства
за аналогією 23
§ 4. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні
та застосуванні цивільного законодавства 24
 
Глава 3. Основні риси цивільного права зарубіжних
країн        26
§ 1. Основні цивільно-правові системи сучасності    .... 26
§ 2. Романо-германська (континентальна) система .... 29
§ 3. Англо-американська система  36
§ 4. Загальна характеристика інших
цивільно-правових систем  40
Глава 4. Порівняльне цивільне право зарубіжних країн
(відповідно до цивільно-правових інститутів).... 43
§ 1. Суб'єкти цивільних правовідносин
у цивільному праві зарубіжних країн  43
§ 2. Право власності та речові права  47
§ 3. Договірне (контрактне) право  48
Глава 5. Цивільне право як наука
і навчальна дисципліна  50
§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права    .... 50
§ 2. Методи дослідження науки цивільного права   .... 53
§ 3. Наука цивільного права та інші юридичні науки    .   . 54
§ 4. Цивільне право як навчальна дисципліна  57
Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ 62
Глава 6. Поняття і особливості цивільного
правовідношення  62
§ 1. Поняття цивільного правовідношення  62
§ 2. Особливості цивільних правовідносин  63
§ 3. Елементи цивільного правовідношення  64
Глава 7. Здійснення цивільних прав 71
 
Глава 8. Захист цивільних прав 75
Глава 9. Відповідальність у цивільному праві  83
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності .... 83
§ 2. Форми і види цивільно-правової
відповідальності  °9
§ 3. Склад правопорушення та умови цивільно-правової
відповідальності  95
§ 4. Підстави звільнення від відповідальності  104
Глава 10. Об'єкти цивільних прав  109
§ 1. Поняття об'єктів цивільних прав  109
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Майно  110
§ 3. Гроші, валютні цінності та цінні папери
як об'єкти цивільних прав       114
§ 4. Дії, послуги та зобов'язальні вимоги як об'єкти
цивільних прав  117
§ 5. Нематеріальні блага як об'єкт цивільних прав  ... 118
Глава 11. Фізичні особи як суб'єкти
цивільного права  119
§ 1. Правоздатність і дієздатність фізичної особи .... 119
§ 2. Місце проживання фізичної особи  127
§ 3. Безвісна відсутність. Визнання особи померлою    .   . 127
§ 4. Опіка та піклування  130
Глава 12. Фізична особа як суб'єкт підприємницької
діяльності 137
Глава 13. Особисті немайнові права 142
§ 1. Поняття особистого немайнового права 142
§ 2. Види особистих немайнових прав 145
§ 3. Особисті немайнові права, що забезпечують
природне існування фізичної особи      147
§ 4. Особливості особистих немайнових прав,
що забезпечують соціальне буття фізичної особи    .   154
§ 5. Захист особистих немайнових прав 162
Глава 14. Юридичні особи  166
§ 1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки   .   .   . 166
§ 2. Види юридичних осіб  171
§ 3. Правоздатність та дієздатність юридичної особи    .   . 175
§ 4. Державна реєстрація юридичної особи  176
§ 5. Філії та представництва юридичних осіб  180
§ 6. Порядок припинення юридичної особи  181
Глава 15. Підприємницькі товариства 187
§ 1. Поняття підприємницьких товариств 187
§ 2. Поняття та види господарських товариств 187
Глава 16. Держава і територіальні громади
як суб'єкти цивільних правовідносин 211
§ 1. Поняття та ознаки держави і територіальних
громад як суб'єктів цивільних правовідносин ...   211
§ 2. Участь держави і територіальних громад
у цивільних правовідносинах та її правові форми  .   215
Глава 17. Підстави виникнення, зміни
та припинення цивільних правовідносин  220
§ 1. Поняття підстави виникнення,
зміни та припинення цивільних правовідносин   .   . 220
§ 2. Поняття юридичного факту  222
§ 3. Класифікація юридичних фактів  223

Глава 18. Правочини 227
§ 1. Поняття правочину 227
§ 2. Види правочинів  229
§ 3. Умови дійсності правочинів  232
§ 4. Державна реєстрація правочину  238
§ 5. Правові наслідки недодержання сторонами
вимог закону при вчиненні правочину  238
§ 6. Наслідки недійсності правочину  242
Глава 19. Представництво і довіреність  244
§ 1. Представництво  244
§ 2. Довіреність  251
Глава 20. Строки та терміни. Позовна давність
у цивільному праві  258
§ 1. Поняття та значення строків (термінів)
у цивільному праві  258
§ 2. Види цивільно-правових строків і термінів  260
§ 3. Позовна давність  266
Розділ III. РЕЧОВІ ПРАВА І ПРАВО ВЛАСНОСТІ    .... 273
Глава 21. Право власності  273
§ 1. Поняття права власності  273
§ 2. Способи набуття і припинення права
власності  278
Глава 22. Право приватної власності фізичних осіб   .   . 288
§ 1. Загальні положення  288
§ 2. Умови виникнення і припинення права
приватної власності фізичних осіб (громадян) .   .   . 296
§ 3. Здійснення фізичними особами (громадянами)
права приватної власності 301
Глава 23. Право приватної власності юридичних осіб   .   304
§ 1. Загальні положення 304
§ 2. Право власності кооперативів 307
§ 3. Право власності господарських товариств 311
§ 4. Право власності господарських об'єднань 317
§ 5. Право власності громадських об'єднань 318
Глава 24. Право державної власності 324
§ 1. Загальні положення про державну власність ....   324
§ 2. Підстави виникнення права державної власності  .   .   328
Глава 25. Право комунальної власності 331
Глава 26. Право спільної власності  338
§ 1. Загальні положення  338
§ 2. Право спільної часткової власності  340
§ 3. Право спільної сумісної власності  344
Глава 27. Інші речові права  348
§ 1. Поняття та види інших речових прав  348
§ 2. Ознаки інших речових прав       351
§ 3. Сервітути  352
§ 4. Емфітевзис та суперфіцій  353
§ 5. Співвідношення права власності та інших
речових прав  355
Глава 28. Володіння 358
Глава 29. Захист права власності 364
§ 1. Основні засади захисту права власності 364
516
 
§ 2. Система цивільно-правових засобів захисту
права власності  365
§ 3. Віндикаційний позов  367
§ 4. Негаторний позов  371
§ 5. Позов про визнання права власності  374
Розділ IV. СПАДКОВЕ ПРАВО 378
Глава ЗО. Спадкове право  378
§ 1. Загальні положення про спадкування  378
§ 2. Спадкування за заповітом       381
§ 3. Спадкування за законом  387
§ 4. Здійснення права на спадкування  390
§ 5. Оформлення права на спадщину       394
§ 6. Спадковий договір  394
Розділ V. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ    ...   396
Глава 31. Інтелектуальна власність як об'єкт
правової охорони 396
§ 1. Поняття прав інтелектуальної власності,
їх об'єкти та суб'єкти 396
§ 2. Авторське право і суміжні права 400
§ 3. Патентне право 424
§ 4. Правове регулювання засобів індивідуалізації
товарів і послуг 433
§ 5. Правова охорона нетрадиційних результатів
інтелектуальної діяльності      446
Розділ VI. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 457
Глава 32. Загальні положення
про зобов'язання 457

Глава 33. Цивільно-правовий договір  467
§ 1. Поняття та значення договору  467
§ 2. Види договорів  468
§ 3. Зміст договору  472
§ 4. Укладення, зміна і розірвання договору  475
Глава 34. Виконання зобов'язань 480
§ 1. Поняття виконання зобов'язань 480
§ 2. Принцип належного виконання зобов'язання .   .   .   .   482
§ 3. Суб'єкти виконання 482
§ 4. Місце виконання 485
§ 5. Строк (термін) виконання      486
§ 6. Предмет виконання      487
§ 7. Спосіб виконання 488
Глава 35. Способи забезпечення виконання
зобов'язань 490
§ 1. Загальна характеристика способів
забезпечення виконання зобов'язань 490
§ 2. Окремі способи забезпечення
виконання зобов'язань 491
Глава 36. Припинення зобов'язань 504
§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань ....   504
§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань 505

Категория: Гражданское право | Добавил: weblibrary
Просмотров: 14922 | Загрузок: 6502