Вторник, 07.02.2023, 11:01
| RSS
Бесплатная виртуальная юридическая библиотека
Категории раздела
Предпринимательство [7]
Книги издательства "Фактор"
Административное право [5]
Административный процесс [3]
Административное судопроизводство [1]
Кодекс адміністративного судочинства
Гражданское право [49]
Гражданский процесс [18]
Хозяйственное право [10]
Арбитражный процесс [3]
История государства и права [11]
Жилищное право [2]
Криминалистика [7]
Криминология [6]
Международное частное право [3]
Теория государства и права [14]
Уголовное право [17]
Уголовный процесс [10]
Юрид. психология и деонтология [8]
Поиск
Реклама
Статистика
Главная » Файлы

Всего материалов в каталоге: 174
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 17 18 »

Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. Ц58     авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.

Гражданское право | Просмотров: 35424 | Загрузок: 9725 | Добавил: weblibrary | Дата: 07.12.2007

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с
Гражданское право | Просмотров: 14939 | Загрузок: 6503 | Добавил: weblibrary | Дата: 28.05.2008

Юридична деонтологія
Юрид. психология и деонтология | Просмотров: 11554 | Загрузок: 5549 | Добавил: weblibrary | Дата: 04.10.2007

Тертишніков В. І.     Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с
Гражданский процесс | Просмотров: 16674 | Загрузок: 5222 | Добавил: weblibrary | Дата: 11.02.2008

Панченко М.І.

Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання,

2005. — 583 с. — (Вища освіта XXI століття).
Гражданское право | Просмотров: 9501 | Загрузок: 4896 | Добавил: weblibrary | Дата: 28.05.2008

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка,  2005.-1064 с

Уголовное право | Просмотров: 12929 | Загрузок: 4218 | Добавил: weblibrary | Дата: 07.12.2007

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

Уголовное право | Просмотров: 9910 | Загрузок: 4073 | Добавил: weblibrary | Дата: 28.06.2008

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України.— К.: А. С. К., 2007.— 1056 с— (Нор­мативні документи та коментарі)

Уголовный процесс | Просмотров: 13220 | Загрузок: 4065 | Добавил: weblibrary | Дата: 08.10.2007

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Академічний курс: Підруч.: У двох томах   / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с
Гражданское право | Просмотров: 7063 | Загрузок: 4056 | Добавил: weblibrary | Дата: 28.05.2008

Лобойко Л.М.   Кримінально-процесуальне право;  Курс лекцій: Навч. посібник. — К.: Істина, 2007. — 456 с
Уголовный процесс | Просмотров: 9357 | Загрузок: 3959 | Добавил: weblibrary | Дата: 28.10.2007