Пятница, 14.12.2018, 20:56
| RSS
Бесплатная виртуальная юридическая библиотека
Категории раздела
Предпринимательство [7]
Книги издательства "Фактор"
Административное право [5]
Административный процесс [3]
Административное судопроизводство [1]
Кодекс адміністративного судочинства
Гражданское право [49]
Гражданский процесс [18]
Хозяйственное право [10]
Арбитражный процесс [3]
История государства и права [11]
Жилищное право [2]
Криминалистика [7]
Криминология [6]
Конституционное право [3]
Международное частное право [3]
Теория государства и права [14]
Культурология [3]
Логика [2]
Трудовое право [7]
Философия [2]
Семейное право [1]
Социология [2]
Судебные и правоохран. органы [2]
Уголовное право [17]
Уголовный процесс [10]
Этика [2]
Экологическое право [5]
Юрид. психология и деонтология [8]
Другие дисциплины [5]
Суд. бух., Суд. медиц-на, Юр. стат....
Поиск
Реклама
Статистика
Главная » Файлы » Уголовное право

Кримінальне право України: Загальна частина, Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 2005
[ Скачать с сервера (568.7 Kb) ] 28.06.2008, 22:10
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. Поняття і система кримінального права.
Наука кримінального права   3
§ 1. Поняття кримінального права   3
§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу
України   6
§ 3. Задачі та функції кримінального права і його принципи   9
§ 4. Система кримінального права   13
§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права   15
§ 6. Наука кримінального права   19
РОЗДІЛ II. Кримінальна відповідальність та її підстави   28
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності   28
§ 2. Підстави кримінальної відповідальності   33
РОЗДІЛ ІІІ. Закон про кримінальну відповідальність   37
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність   37
§ 2. Структура Кримінального кодексу   43
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність   51
РОЗДІЛ IV. Чинність закону про кримінальну
відповідальність у часі та просторі   56
§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність
у часі   56
§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у
просторі   64
РОЗДІЛ V. Поняття злочину   74
§ 1. Поняття злочину і його ознаки   74
§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину   80
§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень   82
§ 4. Класифікація злочинів   85
РОЗДІЛ VI. Склад злочину   88
§ 1. Поняття і значення складу злочину   88
§ 2. Елементи й ознаки складу злочину   92
§ 3. Види складів злочинів   95
§ 4. Кваліфікація злочинів   98
РОЗДІЛ VIІ. Об’єкт злочину   100
§1. Поняття об’єкта злочину   100
§2. Предмет злочину   104
§ 3. Види об’єктів злочинів   109
 
476
РОЗДІЛ VІІІ. Об’єктивна сторона злочину   115
§ 1. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину   115
§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність)   118
§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види
та значення   129
§ 4. Причинний зв’язок між діянням (дією або
бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками   136
§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення
злочину   142
РОЗДІЛ IХ. Суб’єкт злочину   146
§ 1. Поняття і види суб’єктів злочинів   146
§ 2. Поняття неосудності та її критерії   151
§ 3. Обмежена осудність   155
§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані
сп’яніння   156
РОЗДІЛ Х. Суб’єктивна сторона злочину   159
§ 1. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину   159
§ 2. Поняття і значення вини   160
§ 3. Умисел та його види   163
§ 4. Необережність та її види   170
§ 5. Змішана форма вини   179
§ 6. Мотив і мета злочину   182
§ 7. Помилка та її значення для кримінальної
відповідальності   185
РОЗДІЛ ХІ. Стадії злочину   192
§ 1. Поняття і види стадій злочину   192
§ 2. Закінчений злочин   194
§ 3. Незакінчений злочин і його види   197
§ 4. Готування до злочину   200
§ 5. Замах на злочин   203
§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин .... 210
§ 7. Добровільна відмова від злочину   212
РОЗДІЛ XII. Співучасть у злочині   218
§ 1. Поняття й ознаки співучасті   218
§ 2. Види співучасників   225
§ 3. Форми співучасті   231
§ 4. Відповідальність співучасників   236
§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть   239
§ 6. Причетність до злочину та її види   246
 
477
РОЗДІЛ XIII. Повторність, сукупність
і рецидив злочинів   250
§ 1. Вступні зауваження   250
§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності
злочинів. Види одиничних злочинів   252
§ 3. Повторність злочинів   259
§ 4. Сукупність злочинів   265
§ 5. Рецидив злочинів   275
РОЗДІЛ XIV. Обставини, що виключають злочинність
діяння   281
§ 1. Поняття та види обставин, що виключають
злочинність діяння   281
§ 2. Необхідна оборона   285
§ 3. Затримання особи, що вчинила злочин   296
§ 4. Крайня необхідність   300
§ 5. Фізичний або психічний примус   307
§ 6. Виконання наказу або розпорядження   309
§ 7. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик)   313
§ 8. Виконання спеціального завдання із запобігання
або розкриття злочинної діяльності організованої
групи або злочинної організації   317
РОЗДІЛ XV. Звільнення від кримінальної
відповідальності   320
§ 1. Поняття і види звільнення від кримінальної
відповідальності   320
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності
в зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45)   324
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим
(ст. 46)   325
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47)   326
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48)   328
§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку зі спливом строків давності (ст. 49)   331
РОЗДІЛ XVI. Поняття і мета покарання   336
§ 1. Поняття покарання   336
§ 2. Мета покарання   341
 
478
РОЗДІЛ XVII. Система і види покарань   347
§ 1. Система покарань   347
§ 2. Основні покарання   350
§ 3. Додаткові покарання   357
§ 4. Покарання, що можуть призначатися
і як основні, і як додаткові   360
РОЗДІЛ XVIII. Призначення покарання   363
§ 1. Принципи призначення покарання   363
§ 2. Загальні засади призначення покарання   367
§ 3. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання .... 370 § 4. Призначення покарання за незакінчений злочин
та за злочин, вчинений у співучасті   375
§ 5. Призначення більш м’якого покарання,
ніж передбачено законом   377
§ 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів   381
§ 7. Призначення покарання за сукупністю вироків   388
§ 8. Правила складання покарань та зарахування строку
попереднього ув’язнення   391
РОЗДІЛ XIX. Звільнення від покарання
та його відбування   394
§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види   394
§ 2. Звільнення від покарання у зв’язку зі втратою особою
суспільної небезпечності   395
§ 5. Звільнення від відбування покарання у зв’язку
із закінченням строків давності виконання
обвинувального вироку   397
§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання   400
§ 7. Заміна невідбутої частини покарання
більш м’яким   403
§ 8. Звільнення від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років   405
§ 9. Звільнення від покарання за хворобою   407
§ 10. Амністія та помилування   408
§ 3. Звільнення від відбування покарання
з випробуванням   416
§ 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до семи років   421
 
479
РОЗДІЛ ХХ. Судимість   423
§ 1. Поняття судимості   423
§ 2. Погашення судимості   425
§ 3. Зняття судимості   427
РОЗДІЛ ХХІ. Примусові заходи медичного характеру
та примусове лікування   429
§ 1. Примусові заходи медичного характеру   429
§ 2. Примусове лікування   432
РОЗДІЛ ХХІІ. Особливості кримінальної
відповідальності та покарання неповнолітніх   433
§ 1. Особливості звільнення неповнолітніх
від кримінальної відповідальності   434
§ 2. Види покарань, які застосовуються
до неповнолітнього, та особливості
їх призначення   438
§ 3. Особливості звільнення неповнолітніх
від покарання та його відбування   441
§ 4. Погашення та зняття судимості   444
Розділ XXIII. Основні питання загальної частини
кримінального права закордонних держав   445
§ 1. Кримінальне право Франції та Німеччини   445
§ 2. Кримінальне право Англії та США   448
§ 3. Кримінальне право Росії   452
РОЗДІЛ XXIV. Школи (основні напрями) науки
кримінального права   456
§ 1. Класична школа кримінального права   456
§ 2. Антропологічна школа кримінального права   464
§ 3. Соціологічна школа кримінального права   467
Основна монографічна література з окремих тем
курсу Загальної частини кримінального права,
видана в Україні  
Категория: Уголовное право | Добавил: weblibrary
Просмотров: 9376 | Загрузок: 4051